سوابق تدریس و تحصیلات

 • تحصیلات
 • کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه شیراز
 • کارشناسی مهندسی برق الکترونیک دانشگاه شیراز
 • سوابق تدریس
 • 12 سال تدریس خصوصی ریاضیات
 • 7 سال تدریس ریاضی در موسسات خصوصی و غیرانتفاعی
 • 4 سال تدریس ریاضی و دروس تخصصی برق در دانشگاه های تهران
 • 2 سال تدریس سیستم تجهیزات فنی و کنترل صنعتی
 • تدریس ریاضیات گسسته، جبر، احتمال، حسابان، محاسبات عددی، دیفرانسیل

درباره من

بیش از 12 سال است که به تدریس خصوصی ریاضی مشغول هستم
تدریس خصوصی ریاضیات پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم
تدریس دروس تخصصی برق: مدارهای الکتریکی 1و2، ماشین های الکتریکی 1و2 و....
  جوایز و افتخارات
 • استاد دانشگاه های تهران در ریاضی و دروس تخصصی برق