سوابق تدریس و تحصیلات

  • تحصیلات
  • کارشناسی زبان و ادبيات عرب دانشگاه الزهراء
  • کاردانی زبان و ادبيات عرب دانشگاه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  • کاردانی زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان
  • سوابق تدریس
  • تدریس خصوصی صرف و نحو
  • تدریس خصوصی عربی
  • تدریس خصوصی مکالمه عربی

درباره من

فعاليت‌هاي آموزشي
1. شروع تدريس در دانشگاهآزاد سما اسلام شهر تهران (حوزه معارف اسلامي: دروس نهج البلاغه ، اندیشه اسلامی، وصایای حضرت امام(ره) از مهر 1391 تا بهمن1392
2. تدريس مكالمه عربي در مؤسسه زبان نصرت تهران : سالهاي 90 و 91 ؛ موسسه زبان شهرستان کنگاور به مسافرین عتبات عالیات سال 92و 93
3. تدريس دروس صرف و نحو کاربردی در مقاطع كارشناسي و در رشته علوم قرآن دانشگاه علمی کاربردی شهرستان اسد آباد همدان سال 92و 93
4. تدرسی دروس نهج البلاغه، ‌و ترجمه در رشته ی فقه و حقوقدانشگاه پیام نور شهرستان اسد آباد همدان از بهمن 91 تاکنون.
5. تدریس دروس قرآن کریم، وصایای حضرت امام(ره)، عربی عمومی،‌و عربی پیش، دانش خانواده و جمعیت، اصطلاحات حقوقی از زبان عربی به فارسی، آیات الأحکام و ...در دانشگاه آزاد کنگاور از بهمن 91 تاکنون.
6. تدريس دروس صرف و نحو و ترجمه در دانشگاه دولتی سید جمال الدین اسد آبادی شهرستان اسد آباد همدان.
7. تدریس صرف و نحو، بلاغت و ترجمه در دانشگاه پیام نور شهرستان کنگاور استان کرمانشاه از سال 92 تاکنون.
8. تدریس عربی در مدرسه ی غیر انتفاعی شهید بهناز ترابی شهرستان کنگاور.
9.تدریس دروس؛ مکالمه، آزمایشگاه، صرف و نحو عربی در جامعه المصطفی مرکز اصفهان از بهمن 95-96(تا اکنون به مدت 2 ترم)
10. تدریس درس آزمایشگاه 3 در دانشگاه اصفهان در ترم بهمن 95-96 به عنوان دستیار آموزشی.


. کارگاه هاي آموزشي :
شرکت در کلاس مکالمه عربی در"المرکز الثقافی العربی السوری" در تهران سال 1391 به مدت یک ترم.
شرکت در کارگاه آموزشی ترجمه تابستان 91 در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
شرکت در کارگاه آموزشی احکام ومعارف قرانی دربهمن 93 دانشگاه آزاد کنگاور.
شرکت در کارگاه اموزشی قران و احکام در دانشگاه ازاد واحد اسد آباد همدان سال94.
شرکت در کلاس مفاهیم و تجوید قرآن کریم ادراه ارشاد استان کرمانشاه.
شرکت در دوره ویراستاری در جهاد دانشگاهی استان اصفهان به مدت 30 ساعت.
شرکت در نشست علمی ترجمه شفاهی برگزار شده در دانشگاه اصفهان در بهار 96.
دارای گزینش آموزش و پرورش استان کرمانشاه.


. مقاله های علمي- پژوهشي
1. بلاغت تطبیقی بین ادب عربی و فارسی درسال 95
2. وا کاوی صور ادبی مجاز در داستان (النظرات )منفلوطی در سال 95
3. الرثاء النبوي في شعر فاطمة الزهراء(س))درحال داوری)
4. پایداری در شعر اسد محمد قاسم و فرخی یزدی(درحال داوری)
5. بازخوانی آیه "وأعبد ربک حتی يأتیک الیقین"(درحال داوری)
6. مقاله "تبیین مبانی اسلامی گفتگوی تمدن ها"چاپ شده در مجله مطالعات فرهنگی تهران در سال 95فهرست دروس تدريس شده:
الف) دروس عمومي :
معارف اسلامي 1- معارف اسلامي 2 – تفسير موضوعي قرآن كريم3-تفسیر موضوعی نهج البلاغه- وصایای حضرت امام- اندیشه - دانش خاوناده و جمعیت
ب) در مقطع كارشناسي عربي حقوق:
عربی پیش دانشگاهی، عربی عمومی، اصطلاحات حقوقی به زبان عربی، آیات الأحکام، فلسفه ی پیش دانشگاهی.
در مقطع كارشناسي فقه و حقوق:
1- صرف و نحو کاربردی2و 3و 4- ترجمه - نهج البلاغه.
در مقطع کارشناسی:
ترجمه - صرف و نحو
درمقطع کارشناسی ارشد در جامعه المصطفی العالمیة(بنت المصطفی العالمیة واحد خواهران واقع در اصفهان- خیابان عبدالرزاق)
مختبر
در مرحله کارشناسی
صرف و نحو - مکالمه- نحو تکمیلی(مبادی العربیه 4)- صرف متوسطه
    جوایز و افتخارات