سوابق تدریس و تحصیلات

  • تحصیلات
  • کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • سوابق تدریس
  • دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • رتبه ۷۸۹ کنکور سراسری ۱۳۹۶
  • دانشجوی برتر دانشگاهی
  • تدریس فیزیک دهم و یازدهم

درباره من

دانشجوی رشته عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رتبه ۷۸۹ کنکور ریاضی ۹۶
دانشجوی برتر دانشکده عمران
تدریس فیزیک دهم و یازدهم
    جوایز و افتخارات
  • رتبه ۷۸۹ کنکور ریاضی ۹۶