سوابق تدریس و تحصیلات

  • تحصیلات
  • دکتری شیمی دانشگاه اصفهان
  • سوابق تدریس
  • تدریس در دانشگاه و تدریس خصوصی

درباره من

لیسانس شیمی کاربردی، فوق لیسانس شیمی آلی، دکتری شیمی دارویی
سابقه تدریس شیمی در دانشگاه آزاد و پیام نور و غیر انتفاعی
تدریس خصوصی شیمی دبیرستان
    جوایز و افتخارات