سوابق تدریس و تحصیلات

  • تحصیلات
  • دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
  • سوابق تدریس
  • 6 سال سابقه تدریس در دانشگاه های دولتی تربت حیدریه، گناباد، غیرانتفاعی صنعتی فولاد

درباره من

دکتری مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
مدرس برتر دانشگاه های دولتی تربت حیدریه و گناباد
6 سال سابقه تدریس
رتبهاول در تمام مقاطع تحصیلی
    جوایز و افتخارات
  • رتبه اول در تمام مقاطع تحصیلی