سوابق تدریس و تحصیلات

 • تحصیلات
 • کارشناسی طراحی صنعتی دانشگاه دانشگاه سمنان
 • کارشناسی ارشد طراحی صنعتی دانشگاه دانشگاه علم و صنعت ایران
 • سوابق تدریس
 • سابقه 5 سال مشاوره در موسسات قلم چی،ابن سینا،پیام جاوید
 • مدرس دانشگاه هنر در دروس مبانی تجسمی، هندسه ترسیمی، تصویرسازی،

درباره من

کارشناسی طراحی صنعتی دانشگاه سمنان رتبه 70
کارشناسی ارشد طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه 18
رتبه 9 المپیاد طراحی صنعتی سال 94
عضو بنیاد علمی نخبگان
عضو استعداد درخشان دانشگاه علم و صنعت ایران
پذیرفته شده مستقیم دوره دکتری معماری دانشگاه علم و صنعت ایران
سابقه 5 سال مشاوره در موسسات قلم چی،ابن سینا،پیام جاوید
مدرک ممتاز خوشنویسی
مدرس دانشگاه هنر در دروس مبانی تجسمی، هندسه ترسیمی، تصویرسازی،
  جوایز و افتخارات
 • کارشناسی طراحی صنعتی دانشگاه سمنان رتبه 70
 • کارشناسی ارشد طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه 18
 • رتبه 9 المپیاد طراحی صنعتی سال 94
 • عضو بنیاد علمی نخبگان عضو استعداد درخشان دانشگاه علم و صنعت ایران
 • پذیرفته شده مستقیم دوره دکتری معماری دانشگاه علم و صنعت ایران