سوابق تدریس و تحصیلات

  • تحصیلات
  • کارشناسی عمران دانشگاه گرمسار
  • سوابق تدریس
  • تدریس خصوصی ریاضی پایه ششم/هفتم/هشتم به مدت 5 سال
  • تدریس ریاضی پایه نهم/دهم به صورت گروهی در آموزشگاه خانه ریاضی به مدت 3 سال
  • مدرس ریاضیات کنکور در موسسه قلم چی

درباره من

باتوجه به این ریاضیات پایه اهمیت بسیار بالای در مقاطع بالاتر برای دانش اموزان دارد مستلزم تمرین نسبتا زیاد و سطح بالا و مفید است.
لذا روش کار تدریس بنده ابتدا تدریس کلیات درس و سپس حل تمرین و اشاره به جزییات و نکات کلیدی و کاربردی مرتبط با مبحث میباشد
در مورد امکانات مورد استفاده برای تدریس توجه به کتاب درسی آن پایه تحصیلی و جزوه ی کمکی برای حل تمرین بیشترمورد توجه میباشد
    جوایز و افتخارات