سوابق تدریس و تحصیلات

 • تحصیلات
 • کارشناسی الکترونیک دانشگاه اقبال لاهوری
 • کارشناسی ارشد کنترل دانشگاه تهران
 • سوابق تدریس
 • تدریس خصوصی و گروهی نرم افزارهای برق و برنامه نویسی avr – arduino – matlab – altium – orcad – proteus - fpga در موسسه ایران الکترونیک
 • تدریس رباتیک و avrبرنامه نویسی - proteus در خانه رباتیک ایران
 • مدرس برنامه نویسی fpga در توان پرداز نیرو
 • تدریس تعمیرات بورد الکترونیکی در فن پرداز
 • تدریس خصوصی نرم افزار و دروس برق ( الکترونیک – مدار الکتریکی – کنترل خطی – سیگنال سیستم )
 • تدریس خصوصی برنامه نویسی ها مرتبط به رشته برق

درباره من

تدریس دروس تخصصی با مثالهای فراوان و توضیح با روش جدید و پیدا کردن روش آموزشی مناسب برای هر دانشجو و در نرم افزارها بصورت کاملا عملی و کامل
  جوایز و افتخارات