سوابق تدریس و تحصیلات

  • تحصیلات
  • کارشناسی معماری دانشگاه دانشکده معماری تهران جنوب
  • سوابق تدریس
  • تدریس خصوصی 3d max از سال 95
  • تدریس خصوصی Photoshop/ postprodoction
  • مدرس Corona/ vray به مدت 5 سال
  • تدریس autocad

درباره من

تدریس 3dmax / Corona/ vray و ... بصورت کاربردی برای رشته معماری ارائه خواهد شد و از دادن اطالاعات اضافه که بی کاربرد خواهد بود خود داری میگردد
در شروع تدریس با توجه به پایه دانشجو تدریس شروع میگردد و بعد از تدریس پایه و مقدمات پروژه از صفر تا صد پیش میرود و با تمام جزییات و حتی جزییاتی که بعدها برای ایشان الزامیست و نکات کلیدی نرم افزار های برای رسیدن به نتیجه مطلوب و سطح عالی اشنا خواهند گشت. و در انتهای تدریس در صورت لزوم فیلم اموزش و فایل های مورد نیاز در اختیار ایشان قرار میگیرد.
    جوایز و افتخارات