سوابق تدریس و تحصیلات

 • تحصیلات
 • کارشناسی ارشد مترجمی فرانسه دانشگاه علامه طباطبایی
 • کاردانی مترجمی فرانسه دانشگاه علوم و تحقیقات
 • سوابق تدریس
 • تدریس زبان فرانسه در موسسه ایران آکسفورد
 • تدریس فرانسوی در موسسه توبی
 • تدریس زبان فرانسه در موسسه گل مریم
 • تدریس فرانسوی در موسسه کاسپین تاک
 • تدریس و سوپروایزری کادر فرانسه، در موسسه آینده سازان
 • تدریس فرانسوی در موسسه اروند
 • تدریس خصوصی به متقاضیان مهاجرت جهت آماده سازی دانشجویان در امتحانات بین المللی زبان

درباره من

کتاب های ترجمه شده از زبان فرانسه :
دیگری؛ ژان پییر مارتینز؛ پگاه مرادی؛ نشر خاموش
حقیقت؛ اثر فلوریان زلر؛ پگاه مرادی؛ نشر خاموش
کیسه بوکس؛ ژان پییِر مارتینز؛ پگاه مرادی؛ نشر خاموش
ژوکر؛ ژان پییِر مارتینز؛ پگاه مرادی؛ نشر خاموش
  جوایز و افتخارات
 • دریافت بورس از دولت فرانسه جهت شرکت در دوره ژنرال تئاتر جشنواره بین المللی تئاتر آوینیون فرانسه