سوابق تدریس و تحصیلات

 • تحصیلات
 • دکتری ریاضی دانشگاه وان ترکیه
 • کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه پیام نور تبریز
 • کارشناسی ریاضی دانشگاه پیام نور میاندوآب
 • سوابق تدریس
 • تدریس خصوصی ریاضی - معادلات دیفرانسیل - جبر و گسسته از سال 82
 • تدریس تحقیق در عملیات 2 - رشته ریاضی در دانشگاه پیام نور نقده
 • تدریس تحقیق در عملیات 0 - رشته های مدیریت دولتی و بازرگانی در دانشگاه پیام نور نقده
 • تدریس تحقیق در عملیات 2 - رشته های مدیریت دولتی و بازرگانی در دانشگاه پیام نور نقده
 • تدریس نظریه گراف و کاربردهای آن- رشته ریاضی در دانشگاه پیام نور نقده
 • تدریس معادلات دیفرانسیل – رشته ریاضی در دانشگاه پیام نور نقده
 • تدریس معادلات دیفرانسیل – رشته شیمی در دانشگاه پیام نور نقده
 • مدرس ریاضی عمومی- رشته جغرافیا در دانشگاه پیام نور ارومیه
 • مدرس آنالیز عددی 0 – رشته ریاضی در دانشگاه پیام نور ارومیه
 • مدرس حل عددی جبر خطی- رشته علوم کامپیوتر در دانشگاه پیام نور ارومیه
 • مدرس جبر خطی- رشته ریاضی در دانشگاه پیام نور ارومیه
 • مدرس ریاضی عمومی 1- رشته زمین شناسی در دانشگاه پیام نور ارومیه
 • تدریس ریاضی عمومی 2- رشته زمین شناسی در دانشگاه پیام نور ارومیه
 • تدریس معادلات دیفرانسیل- رشته فیزیک در دانشگاه پیام نور ارومیه
 • تدریس ریاضی عمومی- رشته علوم اقتصادی در دانشگاه پیام نور ارومیه
 • تدریس ریاضیات گسسته- رشته علوم کامپیوتر
 • تدریس ریاضی عمومی- رشته حسابداری
 • تدریس ریاضی عمومی- رشته اقتصاد

درباره من

سایر فعالیت ها:
 8101-8100 : پژوهش و تحقیق به صورت غیر رسمی در انستیتوی ریاضیات کاربردی دانشگاه دولتی باکو )آذربایجان( در زمینه
کنترل بهینه روند استخراج نفت با استفاده از مدل های ریاضی.
 در حال حاضر دوباره مشغول تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد آمار در ترکیه می باشم. موضوع تزم در این مقطع که در حال
حاضر کار می کنم
"مقایسه روش های عددی و شبیه سازی مونت کارلو برای معادلات دیفرانسیل تصادفی"
4
می باشد.
 دارای گواهینامه مکالمات پیشرفته انگلیسی از طرف مرکز TNRS American Certification . 2100 ،
 سابقه تدریس در آموزشگاه های معتبر ارومیه.
  جوایز و افتخارات